Hanne Lindbæk

Hanne er en populær foredragsholder, og underviser jevnlig ledere og politikere innen kommunikasjon og gjennomslagskraft her hjemme så vel som i utlandet. Som coach jobber hun ofte med ledere før de skal på scenen og prestere.

Når du møter Hanne, møter du et menneske som er levende opptatt av deg og hvordan du framstår og virker på andre. Hun vil gjøre alt hun kan for at du skal bli bevisst dine styrker og svakheter når det kommer til kommunikasjon. Deretter vil du få alt du trenger av verktøy og teknikker for å bli så god som du ønsker å bli.

480 33 322
Hanne@ergoego.no