JASON WHITE BIRKEVOLD LIEM

Siden 2000 har Jason hjulpet mennesker i et bredt spekter av bransjer og yrker «å tenke gjennom tankene sine» for å bygge tillit, sikkerhet og klarhet. Ergo; ego og Jason har lansert flere programmer sammen og finner hverandre som veldig gode partnere.

Som sparringspartner jobber trener og tilrettelegger Jason med enkeltpersoner og team for å utnytte vitenskapen om hjernebaserte ferdigheter for å kontinuerlig forbedre sine
evne som ledere, kommunikatører og fremdrivere. I tillegg designer og leverer han praktiske hjernebaserte ledelses- og personlige motstandsdyktighetsprogrammer for å forbedre menneskers evne til å styre seg selv, andre og situasjoner.

Jason oppleves som en særdeles kompetent og engasjerende foredragsholder med en genuin lidenskap for menneskers handlingsmønster og utvikling.