Sebastiano Lombardo

Sebastiano er en sivilingeniør som spesialiserer på innovasjonsledelse. Han har omfattende erfaring fra design og ledelse av kreative prosesser i komplekse ingeniørprosjekter (bygg og eiendom, vei, jernbane, vann og avløp, vannkraft, byplanlegging, m.m.).

Med en doktorgrad i strategisk ledelse, forsker han på etablering av innovative arbeidspraksis, og bruker innsikten til å hjelpe ledere som er engasjerte i endringsprosesser som krever innovative strategier. Vil du utfordre det etablerte og åpne for kreativiteten, uten å miste kontroll over dine verdiskapende prosesser, vil du etablere innovative praksis i din organisasjon, da er Sebastiano din ergo;egoer.

930 12 003
sebi@ergoego.no