Eksperter

Mange selskaper sliter i en verden der teknologien er i rivende utvikling. En oppegående kjempe på markedet i dag kan fort bli til en sliten dinosaur, og mange vet ikke hva de skal leve av om bare få år.  Hvordan kan vi snu tendensene?

Hvis vi lytter til ekspertene rundt oss, er vi i hvert fall nærmere å ta imot den gode ideen når den kommer.  Men uten å mestre kunsten å kommunisere, vil ikke ekspertene få gjennomslag for sine tanker. Ergo;ego underviser eksperter verden rundt i gjennomslagskraft. Vi lærer dem å forstå og mestre mellommenneskelige relasjoner og finpusse sin egen påvirkningskraft. Vi viser dem hvordan de kan legge frem budskap for forsamlinger og enkeltpersoner, inkludert Top management – når de trenger å overbevise.

Vi lærer dine folk: 

  • Å gjøre kompleks kunnskap eller vitenskapelige konsepter forståelige og tilgjengelige for alle som trenger det
  • Å generere begeistring eller «buy – in» for et produkt eller en ide, også oppover i hierarkiet.
  • Å fremstå med naturlig positiv autoritet og mellommenneskelig sofistikasjon.
  • Chit chat, small talk og den uformelle samtalen.
  • Å gi råd uten å virke arrogante –
  • Og å ta i bruk sin emosjonelle intelligens i møte med kunder og kollegaer.