HR

Dette er avdelingen som tar seg av de menneskelige ressursene, forvalter opplæring, etterutdanning og kompetanseheving – og jobber med å finne de rette hodene og hjertene. Hva kan vel være viktigere enn at HR får gjennomslag for sine tiltak og ideer? Og at de selv er i stand til å «hekte» sine virkemidler opp på selskapets strategi?

Ergo;ego har prosesser som hjelper HR-team med å nå igjennom lydmuren og skape effektiv kommunikasjon og prosjekter som fungerer.

Vi lærer dine folk å:

  • Forstå og lese maktstrukturer og jobbe med påvirkning over tid.
  • Trening i å være tilstede så folk fremstår med autentisk autoritet og tydelige beskjeder. 
  • Strategisk kommunikasjon – hvordan snakke til toppledelsen og bli hørt.