Mellomledelse

Relasjonsbygging er en lederferdighet. Som leder er du betalt for å skape utvikling hos menneskene du skal lede. Ergo;ego hjelper ledere til å oppnå gjennomslagskraft foran forsamlinger og bygge tillit, fortrolighet og innovasjonskultur i teamene sine.

Vi får frem evnen til å jobbe systematisk med kommunikasjon som virkemiddel i endringsprosesser – og vi legger til rette for mellommenneskelige forhold som inspirerer til prestasjon. 

Ergo;ego fokuserer på å bygge tilstedeværelse og evne til gjennomslagskraft i møte med mange av de utfordringer du opplever som leder:

  • Å forstå kraften i tilstedeværelse og hvordan det forholder seg til autoritet, tillit og lederskap.
  • Å formidle strategiske tanker for lederteam og medarbeidere med klarhet og entusiasme
  • Påvirkning opp, ned og på tvers ved å bygge relasjoner og kommunisere med innflytelse.
  • Kunsten å kommunisere med ro og balanse i tider med uro og endring.