Project Leaders

Prosjektledelse i konsulentselskaper kan sammenlignes med kommunikativ høydetrening. Hvordan lede og motivere blandede team med folk fra oppdragsgiver, fra egne rekker, og co- konsulenter som selv er involvert i flere andre prosjekter?

Ergo;ego lærer deg å lede og motivere disse komplekse teamene, fra å gi den vanskelige tilbakemeldingen til kunden når det trengs – til å representere organisasjonen din i ett og alt.

Vi lærer dine folk å:

  • Forstå og bruke sin egen positive autoritet i rollen
  • Manøvrere i maktstrukturer – formelle og uformelle
  • Inspirere og motivere team til å levere med engasjement og stolthet
  • Ta i bruk emosjonell forståelse i underrelasjoner
  • Bruke sin gjennomslagskraft til å finjustere rollen som rådgiver for kunder og kollegaer.