Trainees

Som ung og lovende er både kommunikasjon, tilstedeværelse og evnen til å påvirke sterk og klar.

I disse endringstider er vi eldre hjelpeløse hvis vi ikke tar imot input fra unge stemmer som har noe å lære oss.  Da er det viktig at vi har en kultur som slipper dem til. I 20 år har Ergo;ego-teamet hjulpet organisasjoner med å løfte talenter opp og frem, og lære dem å knekke kodene som er til hinder for videre vekst. Slik at de kan nå gjennom – og opp og frem.

Dine folk får lære å:

  • Identifisere talenter og utfordringer – og hvordan de kan jobbe selvstendig med personlig utvikling.
  • Å formidle med selvsikkerhet, klarhet, autoritet og lidenskap i en mengde forskjellige business-sammenhenger, både formelle og uformelle.
  • Å bruke personlige historier og verdier for å bygge relasjon med andre på autentisk vis, og bygge tillit over tid.
  • Kunsten å holde seg rolig og tilstede i utfordrende situasjoner
  • Emosjonell intelligens slik at de kan manøvrere godt i sosiale situasjoner internt og eksternt